Atmosfären får syre, flercelliga organismer

I början bestod Jordens atmosfär bara av väte och helium, men dom var så lätta att dom bara svävade ut i rymden. Det som var kvar var lite väte, koldioxid och vattenånga som kom från vulkanerna. Det var starten på en lång period av regn som bildade hav och sjöar. Detta var ca 4,6 miljarder år sedan när Jorden skapades. Molekylerna kombineras på nya sätt och då kombinerar sig nukleinsyror, proteiner och kolhydrater till en levande organism. Den första organismen var en blågrön alg men den saknade cellkärna så den kunde inte fortplanta sig så snabbt. Algen livnärde sig på fotosyntes och bildade syre. Sedan kom de första encelliga organismerna för 1,9 miljarder år sedan med cellkärna som kunde fortplanta sig snabbt och syret i vattnet ökade och det gjorde att vattnet blev mättad på syre så allt de andra syret släpptes ut i atmosfären. Syret bildar också ozonlagret som skyddar mot UV-strålning. Nu när det finns syre i atmosfären utvecklas livet snabbare. Först kom små flercelliga maskar, snäckor, bläckfiskar och kräftdjur för ca 500 miljoner år sedan, efter dom kom de första fiskarna som bara hade ett ben i kroppen och det var ryggraden. Såna fiskar finns fortfarande kvar, de kallas för käklösa fiskar. De fiskarna utvecklas till ”vanliga” fiskar och kvastfeningar.  Från kvastfeningen kom de första djuret på land och det var grodan. Vid den tiden kom också enorma trollsländor som kunde ha upp till 75cm mellan vingspetsarna, de kom även spindlar och kackerlackor. De levde i skogarna som bestod för det mesta av ormbunkar som hade utvecklats från algerna.

/Pavel & Samal

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

GMO

GMO

GMO= Genetiskt Modifierade Organismer, är organismer där man avsiktligt förändrat arvsmassan så att de får egenskaper som man vill ha. Man använder GMO för att ge ett djur eller en växt de egenskaperna man vill att det ska ha. Den första generationen genmodifierad fisk genomförs genom att injicera transgenkonstrukt i ett obefruktat eller nyligen befruktat ägg. De vanligaste arterna är risfisk och zebrafisk. Den största anledningen är för att öka fiskens tillväxt för att kunna öka produktionen av kött. Man har lyckats göra det med lax så den växer dubbelt så snabbt än normalt. Stora anledningar att modifiera fiskar är för att öka tillväxten, minskad förlust mot sjukdomar och möjlighet att kunna odla i kallare vatten. I vissa fall kan fiskarna matas med växtmaterial istället för vildfångadfisk. Bland växter är det störst med GM-majs, GM-potatis och GM-raps.

// Emil Westin

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Plattektonik och fossiler

Varför kan man hitta fossiler från tropiska djur på Gotland?  Anledningen till detta är att jordplattorna har en gång för längesen har suttit tillsammans och bildat ett helt land som kallades Pangea. Det kan man se på kontinenterna, man ser t ex. att Sydamerika passar ihop med Afrika. Då kan av slumpen ett djur som levt i tropiskt klimat hamnat i fossil på nuvarande Gotland.

      Vad är då en fossil? Fossil är förstenade delar av djur och växter. Fossiler blir inkolnade i olika sedimäntära bergarter, det kan t ex. vara lera, sand eller vulkanaska. I fossiler finner man oftast bara de hårdare delarna av ett djur eller en växt, så som skelett, tänder och skal.

 Grand Canyon i USA har en gång i tiden suttit ihop och bara varit platt mark. Av många naturliga anledningar har marken delat sig i en stor spricka och bildat Grand Canyon. I sprickan kan vi idag se olika lager på kanterna som fungerar som en tidslinje då den äldsta tiden är längst ner och den yngsta tiden är högre upp. I kanterna kan man hitta massor med olika fossiler. Längst ner har man bara hittat ryggradslösa djur. Detta tyder på att det en gång var vatten längst ner, då ryggradslösa djur är bra anpassade för vatten.

 Trilobiter är en utdöd djurgrupp som fanns under den tidsperiod i jordens historia som sträcker sig från kambrium till slutet av perm. Det enda spåret av trilobiter som finns i dag är i form av fossil. Trilobita är en klass under leddjuren och är således nära släkt med dagens kräftdjur och insekter. Trilobiterna var en mycket artrik grupp, och inte mindre än 17 000 underarter är idag kända inom Trilobitsläktet.

// Gabriel, Joel, Markus

Publicerat i Uncategorized | 13 kommentarer

Hur en fossil bildas

Ordet fossil kommer av det latinska ordet fossus som betyder uppgrävd.Fossiler är gamla växter eller djur som har blivit förstenade , man har hittat ett fossil som är 3.8 miljoner år.Paleontologer kallas de som jobbar med fossiler.

Fossilerna är oftast inte hela djur eller växter utan det är de hårda delarna t.ex. ben , tänder , eller avtrycket av djuret eller växten som blir det.Mjukdelarna hos organismen som har dött har blivit uppätna eller ruttnat långt innan det blivit fossil.

Vi kan tänka oss en fisk som dör och hamnar på botten.När den ligger där täcks den över med sand och lera.Det bildas flera lager under åren.. Lagren kan bildas därför att berg nöts ner , vulkaner får utbrott och bildar sediment t.ex. sand , lera och vulkanaska.Sedimenten hamnar i vattnet och sjunker till botten.Det blir ett enormt tryck ovanifrån och sanden formar sig runt fisken.En sådan sammanpressning kan ta flera miljoner år.

” Den del av fisken som finns kvar tar upp olika mineraler och går även igenom en kemisk process som gör den till det vi kallar fossil ”

/ Emil Larsson

Publicerat i Uncategorized | 7 kommentarer

Stamceller

Vad är stamceller?

Stamceller är märkliga, ospecialiserade celler vilkas slutliga funktion ännu inte bestämts. De kan utvecklas (mogna) till många olika celltyper genom en process som kallas differentiering.

I de tidiga stadierna av fosterutvecklingen differentierar stamcellerna i embryot till alla celltyper i kroppen – hjärnceller, ben, hjärta, muskler, hud etc.

Forskarna ser stora möjligheter att utnyttja den enorma potentialen hos dessa embryonala stamceller för att behandla många olika sjukdomar. Exempelvis orsakas både Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom av skador på vissa cellgrupper i hjärnan. Genom att transplantera embryonala stamceller i den skadade delen av hjärnan hoppas forskarna kunna ersätta den förlorade hjärnvävnaden.

Här är några olika typer av stamceller:

  • Adulta stamceller finns i vissa organ hos vuxna individer och är till viss del specialiserade. Forskarna har hittat adulta stamceller i bland annat benmärg, hud och lever, i fettväv och i hjärnan. Dessa cellers primära uppgift är att ersätta celler som dör eller skadas. Man brukar kalla dem multipotenta.
  • Blodstamceller är exempel på adulta stamceller, som kan utvecklas till vita och röda blodkroppar samt blodplättar. Blodstamceller finns i benmärgen.
  • Embryonala stamceller är de stamceller som utgör det allra första stadiet i embryots utveckling. De är pluripotenta eftersom de i princip kan bilda alla typer av celler. Embryonala stamceller tas ut under den första veckan efter att äggcellen befruktats.
  • IPS-stamceller är kroppsceller som genmodifierats och därmed fått stamcellsliknande egenskaper. Upptäckten gjordes 2007. IPS står för induced pluripotency state.
  • Mesenkymala stamceller — eller bindvävsstamceller är ett exempel på adulta stamceller, som även de finns i benmärgen samt i fettvävnad. De kan bilda ben, brosk och fett och kan hämma immunförsvarets reaktion mot främmande ämnen.
  • Multipotenta stamceller kallas stamceller som finns i viss typ av vävnad eller organ specialiserade att bilda nya celler i just den vävnaden eller i det organet. Finns till exempel i benmärg, hud, lever, i fettväv och i hjärnan.
  • Pluripotenta stamceller. Stamceller som kan bilda i princip alla typer av celler i kroppen. Embryonala stamceller är pluripotenta.
  • Stamcellslinje är en grupp stamceller som odlats fram från ett och samma embryo.
  • Totipotenta stamceller kallas de mest ursprungliga stamcellerna. Den befruktade äggcellen är totipotent eftersom den kan bilda alla celler i kroppen samt ge upphov till en ny individ.

/ David

 
Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Fåglar och dinosaurier är släktingar!

Ankor

Hönsfåglar

Strutsfågel

Rovdinosaurier

Fåglar

Fåglar är speciella. De är  ryggradsdjur med näbb, vingar och fjädrar .Fåglar lägger också

Ägg .De flesta fåglar kan flyga , men inte alla. Det finns idag ca 9000 -10000 olika fågelarter

I världen , beroende på hur man räknar , vilket gör dom till dom mest  anpassande

skiftanderyggradsdjuren. Det som skiljer fåglar från alla andra djur är att de har

fjädrar. Alla fåglar har vingar och kan flyga det är gemensamt för alla fåglar.

Det finns många  andra djur än fåglar som kan  flyga , tex. Fladdermöss och insekter.

Det som finns många djur än fåglar som lägger ägg tex. ormar och krokodiler.

Det finns andra djur än fåglar som har näbb tex.  Näbbdjuret .

   Men bara fåglar har fjädrar, det är speciellt för fåglarna.

Dinosaurier:

Dom flesta paleontologer( dinosaurieforskare) betraktar fåglarna som den enda sorten  av dinosaurier som överlevde för ungefär 65 miljoner år sedan. Fåglarna var samtida som dinosaurierna , men nu har alla dinosaurier dött ut.

Archaeopteryx i tidsperioden yngre jura(150miljoner sedan)är en tidigaste kända fågeln. Archeeopteryx levde för 150miljoner år sedan .

Fåglarna är släkt med rovdinosaurier ( köttätande ) T-rex, inte andra sorter som tex de största gräsätande dinosaurierna.

Archeopteryx har fjädrar och väldigt långa klor på vingarna , den är känd för det. Idag finns det bara en fågel som har kvar klor på vingarna det är zigenarfågeln är den ända fågeln som har klor på vingarna (fast bara när den är jätteliten, sedan ramlar vingklorna av). Archeopteryx  har vingklorna kvar hela livet.

Bevisen för att fåglar & dinosaurier är släkt:

-Fåglar lägger ägg och dinosaurier lade ägg.

-Fåglar ruvar sina ägg och vissa dinosaurier ruvade sina

Ägg.  .

-Alla fåglar har fjädrar och minst 11 stycken rovdinosaurier hade fjädrar.

-Fågelungar har dun och många dinosaurieungar hade  dun efter dom hade kläckts

Archeopteryx var ett mellanting mellan dinosaurier och fågel.

Avslutning:

Jag tycker om fåglar och dinosaurier och det verkar som att dom är släkt med varandra.

Av Robin eö

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Livets uppkomst

Livets Uppkomst.

Big Bang , Är den teori som vetenskapsmän står fast vid , Jordens och hela universums början , den stora smällen
Så när Big Bang hände  , så skapades ju jorden , dess atmosfär bestod av Kvävgas , koldioxid och vattenånga.
Den var då väldigt het och hade knappt någon syre, så då kunde jorden inte ha något levande på dess yta.
Men efter miljontals år  , möjligtvis 2000 miljoner år sedan så kyldes jordskorpan ner så att det kunde börja växa små encelliga organismer , som till exempel encelliga alger vilket fick igång fotosyntesen så att syrehalten i vattnet och sedan i luften  ökades så det  också kunde växa på marken  och för dom tidiga djuren att ha något att andas.
Men exakt vart detta skedde , var dom första cellerna skapades är oklart. Det kan ha varit i små vattenpölar runtom stränder och vulkaner , där det fanns lite värme så det kunde gro , som mögel i blöta kläder till exempel , om det ligger framme blöt med lite värme så börjar det gro svamp i kläderna.
Eller kunde det ha börjat gro i bergssprickor där det var fuktigt och svalt?
Eller kan det ha slagit ner en meteorit i vatten som på något okänt vis skapade en kemisk reaktion? Ingen är säker.
Dessutom så har  antingen en eller flera vetenskapsmän jämfört den genetiska koden på är människor och andra djur så är inte den så olik växternas , vilket då visar att allting är besläktad med allting , vilket då stöder idén om evolutionen.
Dessutom så påverkar dessutom planeternas placering detta , om jorden låg närmast solen skulle det nog vara alldeless för varmt för något att leva.

// Simon S

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer